0512 51 01 50
Visie van de Meander

Visie van de Meander

De kernwaarden van De Meander

  1. Vertrouwen/ veiligheid/ respect
  2. Samenwerken
  3. Professioneel
  4. Continuïteit
  5. Groei/ontwikkeling

Wat onderscheidt ons?

Wat onderscheidt ons?

  • De Kanjertraining staat centraal in onze school.
  • De basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven zijn het fundament van ons aanbod.
  • De driehoek leerling – ouder – school is ons vertrekpunt.
  • Goed digitaal onderwijs.
  • Aandacht voor ontwikkelen talenten door ontdekken, ontwikkelen, onderzoeken. Een vast programma met o.a. workshops, excursies en doemiddagen op het gebied van sport, cultuur, burgerschap en wereldoriënterende vakken.

Meer hierover leest u bij Wat onderscheidt ons?