0512 51 01 50
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen

Op De Meander werken we in groepen, waarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten. Dit schooljaar hebben we 13 groepen kunnen vormen. De kleutergroepen combineren we bewust. Dit zorgt voor een soepelere doorstroom en zorgt dat leerlingen van elkaar leren. Voor de groepen 3 t/m 8 gaat onze voorkeur uit naar jaargroepen (losse groepen). Dit is niet altijd mogelijk waardoor soms een combinatiegroep ontstaat.

De school verdeelt het aantal kinderen over de groepen op een zodanige wijze, dat elk kind zich optimaal kan ontplooien op cognitief, sociaal- emotioneel, creatief en motorisch terrein.

Onze groepen

Team Meander

Het team van de Meander bestaat uit:

  • directeur - Ruud Wagenmakers
  • leerkrachten
  • onderwijsassistenten - Corina Buis, Chandrika van der Molen, Jolanda Abma en Korjan van der Meer (ICT)
  • interne begeleiders - Berber van der Woude (groep 1-3) en Wimmy Bouma (groep 3/4-8)
  • vakleerkracht gymnastiek - Jilles Bakker
  • vakleerkracht HVO/GVO - Lenie Ernst (HVO) en Yde Zagema (GVO)
  • vakleerkracht Plusklas - Johanna Kooij

Als school hechten wij er waarde aan om aanstaande collega's op te leiden. We bieden dan ook aan studenten van de PABO en de opleiding onderwijsassistent een plek om zich te scholen.