Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Buitengewoon verlof


Voor het aanvragen van buitengewoon verlof gelden de volgende regels:

Reden van verlof
Aantal verlofdagen

Verhuizing

max. 1 dag (binnen woonplaats)
max. 2 dagen (buiten woonplaats)

Huwelijk familielid (t/m 3e graad)

max. 1 dag 

Feestelijke gebeurtenis
(huwelijk, jubileum)

max. 1 dag

Ernstige ziekte van ouders,
bloed- en aanverwanten (t/m 3e graad

verlofuren in overleg met directie

Overlijden of begrafenis/crematie
van familielid

max 1 dag (binnen woonplaats)
max. 2 dagen (buiten woonplaats)

Vervulling plicht vanwege
godsdienst of levensovertuiging

verlofuren in overleg met directie

Verlof buiten schoolvakantie ( niet mogelijk in de
eerste 2 weken na de zomervakantie)
Alleen met werkgeversverklaring.

max. 10 dagen per jaar


 ! let op

Voor 4-jarigen, die formeel (nog) niet leerplichtig zijn, geldt dezelfde procedure als voor de leerplichtige leerlingen. Een verzoek voor verlof dient in het algemeen vooraf of binnen twee
dagen na het ontstaan van de verhindering te worden voorgelegd.

Bij een verzoek om verlof buiten de schoolvakanties dient een schriftelijke werkgeversverklaring te worden overhandigd, waarin vermeld staat dat de betrokkene(n) geen mogelijkheid
heeft/hebben om binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. Verzoeken zoals hier bedoeld dienen minstens 8 weken van tevoren te worden ingediend.

Met dit formulier kunt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)

 

Tijdsduur :
Na uw inzending ontvangt u binnen 3 werkdagen bericht.
 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!