Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

School

  • School
Wij dagen kinderen uit!
Kinderen uitdagen om te leren, dát is wat wij willen! We stellen hoge doelen en hebben dito verwachtingen. Onze leerkrachten helpen de kinderen bij het waarmaken van die verwachtingen. Zij laten de kinderen telkens kleine stapjes in de goede richting maken. Zij ervaren succes, waardoor het zelfvertrouwen groeit en het leren met veel plezier en enthousiasme plaatsvindt. Op deze wijze bereiken we voor ieder kind het beste resultaat!
Brede maatschappelijke ontwikkeling

De Meander is gehuisvest in Brede School De Drait. Samen met de andere participanten zijn wij in staat om kinderen van 0 tot en met 12 jaar een continu leerproces aan te bieden in een vertrouwde professionele omgeving van 7.30 uur ‘s ochtends tot 18.30 uur ’s avonds. Volwassenen en kinderen ontmoeten elkaar in ons gebouw. Kinderen maken zo op jonge leeftijd al kennis met het maatschappelijke leven. Ze leren bijvoorbeeld respectvol om te gaan met de meningen en gewoonten van anderen en met de algemeen geldende fatsoensnormen. Schelden, vloeken en op brutale wijze spreken tolereren wij dus niet!

Op onze school zetten de kinderen de eerste stap op weg naar een democratische maatschappij. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kiezen namelijk uit hun midden vertegenwoordigers voor de leerlingenraad. Kinderen kunnen hierdoor meepraten en meebeslissen over onderwerpen, waar zij direct mee te maken hebben.

Voorbereiding op de toekomst

Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg leren zelfstandig te werken. Vanaf groep 1 begint dit proces. Kinderen mogen bij diverse taken of opdrachten zelf de werkvolgorde bepalen en, alleen of samen, zoeken naar oplossingen. 
We bieden de leerstof op een hoog en uitdagend niveau aan en zorgen er voor dat alle kinderen zich op een plezierige en optimale wijze ontwikkelen. Deze werkwijze garandeert een prima voorbereiding en aansluiting op het voortgezet onderwijs. Veel kinderen stromen bij ons door naar havo of vwo.

Onderwijs op maat

Kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht op de Meander. Kinderen met specifieke leerbehoeften worden tijdig gesignaleerd. Wij hebben gespecialiseerde leerkrachten, zoals een lees- en rekenspecialist, die de leerkrachten, kinderen en ouders van goede adviezen voorzien.

Persoonlijke aandacht

Ondanks de grootte van de school kunnen ouders en kinderen op elk moment met hun vragen of problemen bij de leerkrachten en de directeur terecht. Vragen of problemen worden altijd serieus genomen, behandeld en in onderling overleg opgelost. Volwassenen en kinderen krijgen daardoor de aandacht waar zij recht op hebben.

U bent van harte welkom. Klik hier om uw kind aan te melden.

Ruud Wagenmakers, directeur
  • Logo van OPO Furore
 

AGENDA