0512 51 01 50
Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert, in samenwerking met het team van De Meander, een aantal jaarlijkse activiteiten en festiviteiten, zoals de schoolreisjes, het boekenweekproject, het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, de voorleesweken, het pleinfeest, de open dag Brede School en de avondvierdaagse.

Daarnaast fungeert de oudervereniging als 'klankbord' voor de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. Vragen, opmerkingen, suggesties kunnen via de oudervereniging aan het team, de directie en aan de medezeggenschapsraad worden doorgegeven.

Voor het bekostigen van de schoolreisjes en het organiseren van de verschillende activiteiten, vraagt de oudervereniging van de ouder(s) of verzorger(s) een jaarlijkse ouderbijdrage van € 60,-. Dit bedrag wordt bij voorkeur automatisch in twee maandelijkse termijnen geïnd (eind oktober en eind april). U kunt hiervoor een machtiging regelen.

Op OBS De Meander helpen de volgende ouders ons met de jaarlijkse activiteiten en festiviteiten:

 • Voorzitter - Rianne Cnossen
 • Penningmeester - Sabina Sluiman
 • Secretaris - Marieke IJtsma
 • Lid - Margreet Hoekstra
 • Lid - Wijna de Haan
 • Lid - Ielsa de Boer
 • Lid - Desiree Prins
 • Lid - Rosanne Choudhury
 • Lid - Linda de Groot
 • Lid - Bernard Boonstra
 • Lid - Maartje Stapper