0512 51 01 50
Visie

Visie

Visie

Wij dagen kinderen uit!

Kinderen uitdagen om te leren, dát is wat wij willen! We stellen hoge doelen en hebben dito verwachtingen. Onze leerkrachten helpen de kinderen bij het waarmaken van die verwachtingen. Zij laten de kinderen telkens kleine stapjes in de goede richting maken. Zij ervaren succes, waardoor het zelfvertrouwen groeit en het leren met veel plezier en enthousiasme plaatsvindt. Op deze wijze bereiken we voor ieder kind het beste resultaat!

Visie

Voorbereiding op de toekomst

Wij vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg leren zelfstandig te werken. Vanaf groep 1 begint dit proces. Kinderen mogen bij diverse taken of opdrachten zelf de werkvolgorde bepalen en, alleen of samen, zoeken naar oplossingen. We bieden de leerstof op een hoog en uitdagend niveau aan en zorgen er voor dat alle kinderen zich op een plezierige en optimale wijze ontwikkelen. Deze werkwijze garandeert een prima voorbereiding en aansluiting op het voortgezet onderwijs. Veel kinderen stromen bij ons door naar havo of vwo.

Visie

Persoonlijke aandacht

Ondanks de grootte van de school kunnen ouders en kinderen op elk moment met hun vragen of problemen bij de leerkrachten en de directeur terecht. Vragen of problemen worden altijd serieus genomen, behandeld en in onderling overleg opgelost. Volwassenen en kinderen krijgen daardoor de aandacht waar zij recht op hebben.
U bent van harte welkom.