0512 51 01 50
Lestijden

Lestijden

Lestijden

Op welke tijden gaat uw kind naar school ?

Overzicht schooltijden groep 1 t/m 8:

Maandag 08:30 uur t/m 14:45 uur
Dinsdag 08:30 uur t/m 14:45 uur
Woensdag 08:30 uur t/m 12:30 uur
Donderdag 08:30 uur t/m 14:45uur
Vrijdag 08:30 uur t/m 12:30 uur

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er op school gegeten en is er daarna een pauze. Er wordt in de eigen groep gegeten. Tijdens deze pauze gaan de leerlingen naar buiten en is er pleinwacht aanwezig.


Voor schooltijd kunnen de kinderen vanaf 07.30 uur gebruik maken van de voorschoolse opvang van kinderopvang Smallsteps. Na schooltijd wordt door kinderopvang Smallsteps de naschoolse opvang gerealiseerd tot 18.30 uur.