0512 51 01 50
Lestijden

Lestijden

Lestijden

Op welke tijden gaat uw kind naar school ?

Overzicht schooltijden groep 1 t/m 8:

Maandag 8:30 uur t/m 14:45 uur
Dinsdag 8:30 uur t/m 14:45 uur
Woensdag 8:30 uur t/m 12:30 uur
Donderdag 8:30 uur t/m 14:45uur
Vrijdag 8:30 uur t/m 12:30 uur

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er op school gegeten en is er daarna een pauze. Er wordt in de eigen groep gegeten. Tijdens deze pauze gaan de leerlingen naar buiten en is er pleinwacht aanwezig zijn. De groepen 1-3(4) zullen per school op hun eigen plein naar buiten gaan. Bij de groepen 5-6 en 7-8 zullen de groepen van de beide scholen op dezelfde tijd naar buiten gaan en kunnen deze groepen mixen.

In verband met de Corona hebben we tijdelijk aangepaste schooltijden: na schooltijd gaan de groepen gefaseerd naar buiten en tijdens de pauze worden groepen niet gemixt.

Voor schooltijd kunnen de kinderen vanaf 7.30 uur gebruik maken van de voorschoolse opvang van kinderopvang Smallsteps. Na schooltijd wordt door kinderopvang Smallsteps de naschoolse opvang gerealiseerd tot 18.30