0512 51 01 50
Lestijden

Lestijden

Lestijden

Op welke tijden gaat uw kind naar school ?

Overzicht schooltijden groep 1 t/m 8:

Maandag 8:30 uur t/m 14:45 uur
Dinsdag 8:30 uur t/m 14:45 uur
Woensdag 8:30 uur t/m 12:30 uur
Donderdag 8:30 uur t/m 14:45uur
Vrijdag 8:30 uur t/m 12:30 uur

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er op school gegeten en is er daarna een pauze. Er wordt in de eigen groep gegeten. Tijdens deze pauze gaan de leerlingen naar buiten en is er pleinwacht aanwezig zijn.

Voor schooltijd kunnen de kinderen vanaf 7.30 uur gebruik maken van de voorschoolse opvang van kinderopvang Smallsteps. Na schooltijd wordt door kinderopvang Smallsteps de naschoolse opvang gerealiseerd tot 18.30