0512 51 01 50
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Sinds juli 2011 hebben we op de Meander een leerlingenraad. Deze bestaat uit 8 kinderen van de groepen 5 tot en met 8. Zij komen ongeveer 6 keer per jaar samen om mee te praten over het beleid van de school. Daarnaast kan het ook voorkomen dat de leerlingenraad mee helpt bij het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, Sinterklaas of het Pleinfeest.

Iedereen kan aan de leerlingenraad een idee kwijt over hoe hij of zij vindt dat het op school moet gaan. Zo is er in een van de eerste vergaderingen besloten om een brief te schrijven aan de gemeente, waarin de leerlingenraad vraagt om meer prullenbakken op de voetbalvelden van de hoofdlocatie.

De leerlingenraad is dus een belangrijke 'radar' in de schoolmachine, waarin kinderen hun bijdrage kunnen leveren aan de school als maatschappij.

De leden van de leerlingenraad zijn: de nieuwe leden van de leerlingenraad worden aan het begin van het schooljaar 2023-2024 gekozen.