Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging organiseert, in samenwerking met het team van de Meander, een aantal jaarlijkse activiteiten en festiviteiten, zoals de schoolreisjes, het boekenweekproject, het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, de voorleesweken, het Pleinfeest, de open dag Brede School en de Avondvierdaagse.

Daarnaast fungeert de oudervereniging als 'klankbord' voor de ouders of verzorgers van de kinderen. Vragen, opmerkingen, suggesties kunnen via de oudervereniging aan het team, de directie en aan de medezeggenschapsraad worden doorgegeven.

Ouderbijdrage

Voor het bekostigen van de schoolreisjes en het organiseren van de verschillende activiteiten, vraagt de oudervereniging van de ouders of verzorgers een jaarlijkse ouderbijdrage van € 55,-. Dit bedrag wordt bij voorkeur automatisch in tien maandelijkse termijnen geïnd. U kunt hiervoor een machtiging regelen.

Reglement Oudervereniging

Klik hier voor het reglement (pdf)

Leden oudervereniging

Voorzitter - Sake Kampen
Penningmeester - Anja van der Schoot
Secretaris - Marjolein Fokkema-Frieling

Lid- Jeltsje Boomsma
Lid - Marieke de Boer
Lid - Wijna de Haan
Lid - Ciska Borger
Lid- Jan Blom
Lid- Marcel Annema
Lid - Marjolein Huizinga
Lid - Mariëtte Kingma-Peeren
Lid - Debora Timmerman
Lid - Magreet Hoekstra

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de oudervereniging?
Stuur dan een mail aan ov.demeander@opo-furore.nl 

Vergaderdata

Notulen                                                         

12 september 2017  
9 oktober 2017  
14 november 2017  
11 december 2017  
9 januari 2018  
12 februari 2018  
13 maart 2018  
9 april 2018  
15 mei 2018  
11 juni 2018  
10 juli 2018  

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!