Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Oudervereniging

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging organiseert, in samenwerking met het team van de Meander, een aantal jaarlijkse activiteiten en festiviteiten, zoals de schoolreisjes, het boekenweekproject, het Sinterklaasfeest, de Kerstmaaltijd, de voorleesweken, het Pleinfeest, de open dag Brede School en de Avondvierdaagse.

Daarnaast fungeert de oudervereniging als 'klankbord' voor de ouders of verzorgers van de kinderen. Vragen, opmerkingen, suggesties kunnen via de oudervereniging aan het team, de directie en aan de medezeggenschapsraad worden doorgegeven.

Ouderbijdrage

Voor het bekostigen van de schoolreisjes en het organiseren van de verschillende activiteiten, vraagt de oudervereniging van de ouders of verzorgers een jaarlijkse ouderbijdrage van € 55,-. Dit bedrag wordt bij voorkeur automatisch in tien maandelijkse termijnen geïnd. U kunt hiervoor een machtiging regelen.

Reglement Oudervereniging

Klik hier voor het reglement (pdf)

Leden oudervereniging

Voorzitter - Margreet Hoekstra

Penningmeester - Anja van der Schoot

Secretaris - Marjolein Fokkema-Frieling

Lid - Corrie Adema

Lid- Jan Blom

Lid- Jeltsje Boomsma

Lid - Marieke de Boer

Lid - Wijna de Haan

Lid – Harm Harmsen

Lid- Marijke Hooijenga

Lid - Marjolein Huizinga

Lid – Sabina Sluiman

Lid - Debora Timmerman

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!