Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Ons aanbod

Hoe bereiken wij voor ieder kind het beste resultaat ?

Met een team van enthousiaste, gemotiveerde leraren verzorgen wij op de Meander kwalitatief onderwijs met moderne middelen en recente methoden. Wij stellen voor alle kinderen hoge, maar wel realistische doelen, door het onderwijsaanbod aan te passen aan de mogelijkheden van ieder kind. Dit doen wij door het toepassen van het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructiemodel (IGDI). In dit model komen alle kinderen optimaal tot hun recht. Omdat wij onszelf zien als lerende organisatie, vinden wij het belangrijk dat zowel leraren als kinderen nauw betrokken worden bij hun eigen ontwikkelingsproces. Om dit te kunnen bereiken, zijn een lees- en rekenspecialist aanwezig die de leraren ondersteunen bij het inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind. Zij worden in een zorgteam aangestuurd door een intern begeleider.

Op de school wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem, dat de ontwikkeling van alle kinderen nauwgezet volgt. Dit leerlingvolgsysteem wordt ingezet om de resultaten van de kinderen te analyseren en nieuwe doelen te stellen. Hierdoor kunnen in een vroegtijdig stadium mogelijke risico’s worden ontdekt en kan hier preventief op worden ingespeeld om leerproblemen te voorkomen.

Er wordt bij alle vakken op de Meander gewerkt met vloeiende doorgaande leerlijnen van de start in groep 1 tot aan het einde van groep 8.

Alle kinderen leren verschillend. Daarom is er een variatie aan leermiddelen binnen de school. Een belangrijk middel is de inzet van het digitale schoolbord. Op deze manier kunnen lessen interactief worden gemaakt en komt de lesstof meer centraal te staan binnen de instructies.

Naast de leervakken is er op de Meander ook aandacht voor andere activiteiten. Zo is er voor de groepen 3 en 4 het schoolzwemmen, zijn er leuke schoolreizen en leerzame excursies en is er een veelzijdig aanbod van creatieve vakken. Voor kinderen die het leuk vinden, is er binnen het (Brede) schoolgebouw een uitgebreid naschools aanbod.

In juli 2011 is de leerlingenraad van de Meander van start gegaan, zodat kinderen kunnen meebeslissen over de gang van zaken binnen de school. Op deze manier wordt er op de Meander voor, door, maar vooral met kinderen enthousiast gewerkt aan het beste resultaat en een veelbelovende toekomst !

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Aanmelden

Om uw kind aan te melden voor De Meander klikt u hier 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Aanmelden

Om uw kind aan te melden voor De Meander klikt u hier 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Aanmelden

Om uw kind aan te melden voor De Meander klikt u hier 

Klaar voor nu en de toekomst!