Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf. In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden actief. De medezeggenschapsraad houdt zich vooral bezig met beleidsmatige zaken rond de school. Een directielid is op uitnodiging van de MR aanwezig om het ontwikkelde schoolbeleid uit te leggen of om mededelingen te doen omtrent de beleidsuitvoering of schoolorganisatie.

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld een keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders en teamleden bijgewoond worden. 

Leden MR

Oudergeleding
Voorzitter Jollie Velders

Lid Marjet Stoker

Lid Lotte Terpstra

Lid Katherine van der Velde

Personeelsgeleding:

Lid Margriet Kalma

Lid Pieter Uildersma 

Lid Laura Postma

Lid Tanja Scalé 

 

Medezeggenschapsreglement OBS De Meander

U kunt HIER het medezeggenschapsreglement van De Meander bekijken 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zaken die niet alleen onze school aangaan, bijvoorbeeld verbetering van de kwaliteit van onderwijs in de gehele stichting Furore, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de raad hebben een ouder en een leerkracht van de Meander zitting.


 

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!