Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf. In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden actief. De medezeggenschapsraad houdt zich vooral bezig met beleidsmatige zaken rond de school. Een directielid is op uitnodiging van de MR aanwezig om het ontwikkelde schoolbeleid uit te leggen of om mededelingen te doen omtrent de beleidsuitvoering of schoolorganisatie.

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld een keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders en teamleden bijgewoond worden. Vanaf een kwartier voor aanvang van de vergadering is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Leden MR

Oudergeleding
Gaby van der Heide - lid 
Rienk van der Meulen - lid 
Pieter-Jan Varekamp - lid 
 
Personeelsgeleding
Annie van Dijk - lid
Margriet Kalma - lid
Tanja Scalé - lid
Laura Postma - lid
Pieter Uildersma - lid
 

Medezeggenschapsreglement OBS De Meander

U kunt HIER het medezeggenschapsreglement van De Meander bekijken 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zaken die niet alleen onze school aangaan, bijvoorbeeld verbetering van de kwaliteit van onderwijs in de gehele stichting Furore, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Contact

Wilt u contact opnemen met de MR? Dan kunt u mailen naar mzr@opo-demeander.nl 

 

Vergaderdata Notulen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!