0512 51 01 50
Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus

Vanaf maandag 8 februari 2021 zijn alle basisscholen weer volledig open. Uit OMT-advies blijkt dat het verantwoord is dat het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer open gaan. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen.
Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan de basisregels (1,5 meter afstand, geen handen schudden, handen wassen en hoesten/niezen in de ellenboog) houden. Dat is de beste manier om verspreiding van het virus te voorkomen.

Om de school veilig te kunnen openen gelden er een aantal afspraken. Ouders en verzorgers worden door middel van een Parro-bericht door de directie op de hoogte gesteld van de maatregelen. Daarnaast is er extra aandacht voor hygiëne en ventilatie binnen de school.

Op de website van rijksoverheid vindt u veel informatie over het Coronavirus en het basisonderwijs.

Corona maatregelen schooljaar 2021-2022

  • De schooltijden zijn van 8.30 - 14.45 en 8.30 - 12.30 uur. De deuren gaan om 8.15 uur open.
  • We gebruiken op het plein de welbekende looproutes en volwassenen houden anderhalve meter afstand.
  • De groepen 1/2, groep 3 en groep 3/4 gaan door de eigen buitendeur van het lokaal naar binnen en worden daar ook weer opgehaald. De groep 4 t/m 8 gaan door de ingang bij de trap naar binnen. U neemt bij de buitendeur afscheid van uw kind.
  • Ouder(s), verzorger(s) komen niet/ beperkt in school. Dit is in overleg met de leerkracht van uw kind voor bijvoorbeeld een gesprek.
  • Vaste vrijwilligers, stagiaires en externen mogen op afspraak en onder voorwaarden in school.
  • Indien mogelijk werken de groepen in cohorten, dit geldt vooral voor in school.
  • Over de regels t.a.v. wanneer een leerling thuis moet blijven ontvangt u volgende week precieze informatie. De standaardregel blijft: "Heb je klachten, dan blijf je thuis".
  • De afspraken rondom schoonmaak, ventileren en hand wassen blijven hetzelfde.

Wel of niet naar school?

Kinderen mogen niet in alle gevallen naar school. Zij blijven bij verkoudheidsklachten thuis en kunnen zich laten zich testen. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.
Als u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met de GGD of de beslisboom gebruiken. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.