Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg opgelost. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hiervoor wil indienen. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling. Deze kunt u hier vinden.
In deze klachtenregeling voor ouders en leerlingen is beschreven welke acties in welke volgorde u kunt ondernemen binnen “Adenium” en wat externe mogelijkheden zijn.
Voor vragen met betrekking tot de klachtenregeling kunt u terecht bij de contactpersoon of directie van de school. De contactpersoon op de Meander is Tanja Scalé, bereikbaar via t.scale@opo-furore.nl
Voor de Meander is de driehoek leerling – ouder – school belangrijk, binnen deze driehoek willen wij het oplossen.