0512 51 01 50
Schoolgids

Schoolgids

Uw Meander informatiebron: de schoolgids

Onze schoolgids bestaat uit twee delen: een school- en een bovenschools deel.

In het schooldeel van de gids beschrijft de Meander haar visie op onderwijs en welke doelen zij nastreeft. Hoge opbrengsten, een persoonlijke benadering van ouders en kinderen, een zelfstandige werkhouding van kinderen en een uitstekende zorgstructuur zijn daarbij zaken die de school zeer belangrijk vindt. In de schoolgids informeren we u daarom uitgebreid over deze onderwerpen.

In het algemene, bovenschoolse deel worden de belangrijkste zaken genoemd die voor alle 22 scholen van OPO Furore gelijk zijn.