0512 51 01 50
Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Een veilige opvang voor kinderen van ouders die al vroeg op pad zijn

Vanaf 7.30 uur verzorgt Partou de voorschoolse kinderopvang binnen Brede School De Drait. De medewerkers van Partou zorgen voor een vertrouwde professionele opvang in huiselijke sfeer. Rond de aanvangstijd van de school brengt een medewerker van Partou uw kind naar de klas en verzorgt de overdracht.

Een vertrouwde professionele opvang na schooltijd

Na schooltijd kan uw kind tot 18.15/ 18.30 uur worden opgevangen door de medewerkers van Partou in een veilige huiselijke omgeving in het gebouw van de Brede School. Jonge kinderen worden door de medewerkers opgehaald, oudere kinderen vinden zelf hun weg naar de opvangruimte. Allereerst krijgen de kinderen wat te drinken, daarna kiezen ze in overleg met de Partou medewerker een activiteit. Tussen 18.00 en 18.15/18.30 uur kunnen de kinderen weer door u worden opgehaald.