Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Brede School De Drait

Op 1 augustus 2004 is de Meander van start gegaan in een nieuw gebouw als één van de organisaties in Brede School De Drait. De Brede School is een netwerk van organisaties, dat zich inzet om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren op school, in het gezin en in hun vrije tijd te verbreden. Om dit te realiseren werkt de school samen met het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de voor- en naschoolse opvang, het M.O.S. welzijnswerk, p.c.b.o. de Voorde, de stichting Talant en het sportbedrijf Smallingerland. De Brede School biedt de kinderen een compleet dagarrangement en een brede ontwikkeling vanaf ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur

In de Brede School de Drait zijn ondergebracht:

Consultatiebureau / GGD Fryslân
Peuterspeelzaal de Draitol
Kinderdagverblijf Wetterblom
Openbare basisschool De Meander
Protestants Christelijke basisschool de Voorde
Buitenschoolse opvang Smallsteps
Het Wijkcentrum (MOS)

U vindt onze website op www.bredeschool-drachten.nl 

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!