Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Aanmelden

Vul onderstaand inschrijfformulier in als u definitief besluit om uw kind(eren) in te schrijven bij OBS De Meander. Na inzending neemt directeur Ruud Wagenmakers contact met u op voor het plannen van een welkomstgesprek. Uw ingevulde inschrijfformulier wordt tijdens dat gesprek gezamenlijk ondertekend. Wanneer het invullen via deze pagina niet lukt kunt u een papieren exemplaar bij de administratie afhalen. In geval van vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen.

Naast het inschrijfformulier ontvangen we ook graag het machtigingsformulier ingevuld retour.

Ouderbijdrageformulier (machtiging)   Vul het formulier in, sla het op en stuur het als bijlage naar  demeander@opo-furore.nl

 

Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister. Dit is belangrijk, omdat de namen in onze administratie daarmee worden vergeleken in een geautomatiseerde uitwisseling met de overheid.

Gegevens leerling
Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/verzorger van het kind verstrekt is, of eigen identiteitskaart van het kind, of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (vraag wel duidelijk naar een document waar ook het sofinummer op staat) of kopie van de zorgpas (mits daarop het sofinummer ofwel het BSN staat genoteerd). Mocht u niet (meer) beschikken over het sofinummer van uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Zij geven u dan een afschrift van het juiste sofinummer.
Adresgegevens
Geboortegegevens
Gezinssituatie
Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal
Zo ja: Welke?
Medische informatie
Persoonsgegevens ouder/verzorger 1
Persoonsgegevens ouder/verzorger 2
Bezwaar
Heeft u principiƫle bezwaren tegen dat de school foto- en/of video-opnamen van zijn/haar kinderen maakt of laat maken, en dit beeldmateriaal vervolgens in drukvorm en/of gedigitaliseerde vorm in voorkomende gevallen gebruikt (intern voor het onderwijsleerproces, op de website van de school op cd-rom of dvd producties of bijvoorbeeld in de schoolgids en nieuwsbrieven).
Dit formulier moet ondertekend worden door beide ouders/verzorgers. Wat als u gescheiden bent? Als er sprake is van co-ouderschap moeten beide ouders ondertekenen. In andere gevallen tekent alleen de ouder/verzorger bij wie het kind woont. Ondertekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, dat hun kind niet staat ingeschreven bij een andere school en gaat akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd door de departementale Auditdienst en de IB Groep.
 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Contactgegevens:


Obs De Meander

Flevo 194
9204 JT Drachten
T. 0512 51 01 50
E. demeander@opo-furore.nl


(bij nood : 06-22549231
L. Wagenaar, hoofd beheer)

 

 

 

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!

 

 

Klaar voor nu en de toekomst!